Welcome to MMG Careers

Thank you for considering a career with us.

As a global resources company that mines, explores and develops base metal projects globally MMG offers a wide variety of career pathways.

View our current vacancies that will assist you in planning the next step in your career.

Current OpportunitiesTechnician - Heavy Equipment

Job no: 496275
Work type: Permanent Full Time
Location: Sepon Mine

ບໍລິສັດ MMG ແມ່ນບໍລິສັດແຮ່ທາດສາກົນເຊິ່ງມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ເມລ໌ເບີລ໌, ປະເທດອົດສະຕາລີ. ໂຄງການຜະລິດ ທອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍຕຳແໜ່ງງານຢູ່ໂຄງການຜະລິດ ທອງເຊໂປນ ແລະ ມີກະການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ນອກນັ້ນ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກສະໜາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໂດຍມີລົດເມປະຈຳຈາກຫ້ອງການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມີສາຍການບິນຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາໂຄງການເຊໂປນ. ສະຖານທີ່ພັກໃນບໍ່ທອງເຊໂປນປະກອບມີຫ້ອງນອນທີ່ຕິດແອ, ຫ້ອງອາຫານທີ່ສະອາດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງດື່ມສະດວກຊື້, ເດີ່ນຕີດອກປີກໄກ່, ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍທີ່ໄດ້ ມາດຕະຖານ, ເດີ່ນກິລາ ບານເຕະ, ສູນປິ່ນປົວທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ.

ຜູ້ຄຸມສາງເຄື່ອງອຸປະກອນສ້ອມແປງ x1 ຕໍາແໜ່ງ

ພະ​ແນກບຳລຸງຮັກສາ, ​ໂຄງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທອງ​ເຊ​ໂປນ

ສັນຍາຖາ​ວອນ, ເຮັດວຽກ 7 ມື້ກາງເວັນ 7 ມື້ກາງຄືນ ແລະ ພັກ 7 ມື້

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄຸມສາງເຄື່ອງ ແມ່ນ ຄຸ້ມຄອງການເບີກ-ຮັບຄື່ອງມື, ເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື, ບໍລິຫານ ຈັດການເຄື່ອງມື, ສັ່ງເຄື່ອງມືຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກ, ຄຸ້ມຄອງກ່ອງເຄື່ອງມື, ປະກອບທໍ່ໄຮໂດຼລິກ, ຮັບເຄື່ອງ ຈາກສາງໃຫຍ່, ກວດກາເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍ. ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງລາຍງານທຸກໆຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆໃຫ້ທັນກັບເວລາ.

ລະດັບການສືກສາ ແລະ ປະສົບການທີ່ຕ້ອງການ:

 • ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ປະກາສະນີຍະບັດ ດ້ານວິສະວະກໍາກົນຈັກ
 • ມີທັກສະການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office
 • ມີທັກສະໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການປະກອບທໍ່ໄຮໂດຼລິກ
 • ມີທັກສະພື້ນຖານການບໍລິຫານຈັດການຕາມມາດຕະຖານການດູແລຮັກສາທົ່ວໄປຂອງເຄື່ອງໃນສາງ
 • ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລາວຫ້ອງ B ຂຶ້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ

ພວກເຮົາມີສະຫວັດດິການ ແລະ ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: ລາງວັນຕອບແທນສຳລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດົນ ນານ, ເງິນໂບນັດປະຈໍາໄຕມາດ, ວັນພັກທີ່ຂາຍເປັນເງິນໄດ້ 37 ມື້ຕໍ່ປີ ແລະ ວັນພັກກໍລະນີເຈັບປ່ວຍ 30 ມື້ຕໍ່ປີ, ປະກັນໄພສຳລັບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ວັນປິດຮັບຄໍາຮ້ອງສະໝັກງານນີ້ແມ່ນ: 20/01/2018

ບໍລິສັດ ເອັມ ເອັມ ຈີ ລ້ານຊ້າງມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ​ໂທ: 021 268200

ບໍລິສັດ ເອັມ ເອັມ ຈີ ລ້ານຊ້າງມິເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ, ບ້ານນາ​ເລົາ, ​ເມືອງ​ໄກ່ສອນ, ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ ​ໂທ: 041 212686

ຕິດ​ຕໍ່​ພະນັກ​ງານ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ໄດ້​ທີ່ ອີເມລ: Laos.Recruitment@MMG.COM

                            ໂທ: 041 267039, 041 267029  ​ແລະ 041 267166

Advertised: SE Asia Standard Time
Applications close: SE Asia Standard Time


Apply now


Back to search results

Share this: | More

Create Job Alert

As a global resources company that mines, explores and develops base metal projects globally MMG offers a wide variety of career pathways.

We will email you new jobs that match this search.

Our Story

Our people bring diverse experiences, skills and knowledge to their work. Together we strive towards a positive culture defined by our shared commitment to safety, teamwork and collaboration. We believe in the spirit of continuous improvement and are always looking for employees who can add growth and innovation to our business. We are guided by our Code of Conduct and our values of thinking safety first, respecting each other, working together, doing what we say and wanting to be better. Together with our shareholders we are committed to building the world’s most respected diversified base metals company.

Learn more

Looking for more information?

our operations

Send us an enquiry

 • I would like to apply for a job or find out about careers opportunities.
 • I have a general enquiry or my topic does not fit into any other categories.
 • I have an investor relations enquiry.
 • I have an enquiry for the team at Kinsevere.
 • I have an enquiry for the team at Rosebery.
 • I would like to enquire about buying metals or concentrates.
 • I have an enquiry for the team at Sepon.
 • If you are interested in supplying goods or services to our company, please register your interest via our supplier registration portal.

close
close